Contestants

Li Yuemeng
Li Yuemeng
Lu Yao
Lu Yao
Roman Kosyakov
Roman Kosyakov
Florian Mitrea
Florian Mitrea
Francois-Xavier Xiao Long Poizat
Francois-Xavier Xiao Long Poizat
Valentyn Smolianinov
Valentyn Smolianinov
Stephanie Tang
Stephanie Tang
Lawrence Lok Hong Wong
Lawrence Lok Hong Wong
Yedam Kim
Yedam Kim
Wang Yijia
Wang Yijia
James Guan
James Guan
Zhang Baolong
Zhang Baolong
Bai Yanfeng
Bai Yanfeng
Hao Yilei
Hao Yilei
Emanuil Ivanov
Emanuil Ivanov
German Kitkin
German Kitkin
Zhang Zhiqiao
Zhang Zhiqiao
Pan Linzi
Pan Linzi
Shi Wenting
Shi Wenting
Costanza Principe
Costanza Principe
Yukine Kuroki
Yukine Kuroki
Nikolay Medvedev
Nikolay Medvedev
He Liyan
He Liyan
Colton  Peltier
Colton Peltier
Chen Xuehong
Chen Xuehong
Wei Yixuan
Wei Yixuan
Carter Johnson
Carter Johnson
Yuanfan Yang
Yuanfan Yang
Fabio Martino
Fabio Martino
YoungSung Park
YoungSung Park
Xie Ziwei
Xie Ziwei
Micah McLaurin
Micah McLaurin
Andrei Iliushkin
Andrei Iliushkin